Belåning


Villkoret för att få låna är att man skall vara 18 år fyllda och medha giltig fotolegitimation. Föremål lämnas som pant för belåningen och vi bestämmer utifrån varan vilken summa vi kan erbjuda.

Integritetspolicy GDPR: Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen i kraft och gäller inom hela EU. Lagen GDPR ersätter personuppgiftslagen PUL.

Information vi samlar in: Personnummer, namn, adress, telefonnummer, epost. Dessa uppgifter behöver vi för hantering av lån/köp i butik eller internet och för att följa gällande lagar. Pantbankslagen, SFS 1995-1000. Vår tillsynsmyndighet är Länsstyrelsen som gör regelbundna kontroller på pantbanken. Kunden har rätt att begära sina uppgifter när som helst.

Låneavgiften till räntan 4% beräknas per påbörjad månad och betalas vid lösen eller förlängning av lånet. Expiditionsavgiften på 50 kr betalas vid belåningstillfället. Vid belåning av skrymmande gods kan avgift tillkomma.

Lånet kan lösas, eller eventuellt förlängas, under två månader efter förfallodagen. Efter förfallodagen deviteras utöver den normala räntan, en dröjsmålsränta på 1,5%. Innan panten går till auktion skickar vi en påminnelse per post, e-post eller sms beroende på vad ni uppgivit vid belåningen. Kom ihåg att anmäla ändringar av kontaktuppgifter. OBS! Pantbanken tar ej ansvar för att påminnelsen når mottagaren.

Förfallen pant säljs på offentlig auktion tidigast två månader efter förfallodagen via internetbaserad budgivning på www.karlstadpantbank.se. Panten kan lösas eller eventuellt förlängas till dess att åtgärder inför auktion vidtagits, efter det tillkommer extraavgifter. Vid auktionsförsäljning avgår utöver skulden en provision på 18% +moms av försäljningssumman för att täcka auktionskostnaden. Eventuellt överskott från såld pant utbetalas till dig mot återställande pantsedel. Om överskottet är över 150 kr meddelar vi dig via brev. Överskott som inte uthämtas inom ett år från auktionsdagen tillfaller pantbanken. Eventuellt underskott står pantbanken för.

Förlängning av lånet sker genom att man betalar den upplupna kostnaden samt en ny expiditionsavgift. I samband med förlängning kan du även amortera på ditt lån. Vid betalning via bankgiro tillkommer en avgift på 50 kr per kund och tillfälle.

Panterna är försäkrade i Länsförsäkringar Värmland enligt bestämmelser i pantbankslagen (1995:1000). Förlorad pant (vid exempelvis stöld eller skada) ersättes med ett värde baserat på andrahandsmarknaden.

Om du tappar din pantsedel utställs en ny mot en avgift på 30 kr. Vid lösen eller förlängning av lån utan pantsedel tas en avgift på 30 kr ut. Du kan inte skicka en annan person som bud för att lösa lånet om pantsedeln kommit bort.